print

LAS V objemu sonca danes, 10.5.2019 OBJAVLJA 2. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS V objemu sonca dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog: do srede, 12. 6. 2019 (do 13.00 ure – v primeru osebne dostave).

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz EKSRP znaša 355.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 80 %.

LAS

Nazaj na arhiv