print

Povpraševanje za nadgrajevanje in upravljanje spletne strani pri projektu »Inovativno partnerstvo sodobne umetnosti za trajnostno naravnan turizem – Art Circle« ki uresničuje cilje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA in je 80% sofinancirana iz Evropskega slada za regionalni razvoj (ESRR)
Več...