print

Razvojne agencije v regiji smo konec leta 2019 pripravile osnutek strateškega dela RRP, ki poleg analize stanja po posameznih področjih vključuje tudi ukrepe in aktivnosti, znotraj katerih bo v nadaljnji fazi priprave RRP-ja možno in potrebno opredeliti konkretne projekte. Kljub temu, da strateški dokumenti na ravni države, ki bodo omogočili koriščenje evropskih sredstev (ki so pomemben, ne pa edini vir financiranja) še niso pripravljeni, pa smo regije dolžne pripraviti osnutke RRP-jev do konca tega leta.
Več...
VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO zaključek in predstavitev rezultatov z uporabo novih tehnologij v projektu LAS sodelovanja »INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE«
Več...
Vsebina: - motivacija za obujanje domačih obrti, - osnove podjetništva in umestitev dejavnosti skladno z zakonodajo v RS Sloveniji, - uresničevanje poslovne ideje osnovane na tradiciji obrtniškega pekarstva v Vipavski dolini, - vprašanja in odgovori.
Več...
Nujno je investirati v digitalno poslovanje in digitalni marketing, torej v čim večji možni meri koristiti virtualne medije za promocijo turistične dejavnosti in pridobivanje gostov. Nujno potrebno je spremljati novice naših slovenskih ministrstev in drugih vlad v drugih državah, da bi se na sprostitev potovanj in odpiranjem meja čim bolj uspešno in učinkovito pripravili. V našem obmejnem območju na Goriškem je turizem v veliki meri vezan na italijanske turiste, v mislih imam predvsem igralniški turizem. Odpiranje meja in rahljanje ukrepov vsled virusa COVID-19 je ključnega pomena za turistične subjekte. Prilagajanje le teh na trenutno situacijo je ena od prioritet, ki bo omogočila uspešen zagon turističnih dejavnosti. _____________________ Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
Več...