print

Osebno menim, da je nujno spremljati razmere v svetu, še posebej na našem pragu in v sosednjih državah. Nastala situacija je nekaj novega in v realnem času ne moremo in ne znamo doumeti razsežnosti problema in dogajanja. Šele kasneje, ko bodo opravljene analize bomo zapopadli resnost in kompleksnost razmer v katerih smo se iznenada znašli. Lahko ugotovimo in doživljamo na nivoju lastne izkušnje in kolektivne izkušnje, kako ranljiva je pravzaprav sodobna družba. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
Več...
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je projektni partner v projektu ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA. Vodilni partner Območno Obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, je skupaj z ostalimi partnerji je v okviru projekta pripravila anketo o potrebah po kadrih, v kateri ste sodelovali tudi številni člani OOZ Nova Gorica. Obenem je ZRSZ izvedel anketo med brezposelnimi.
Več...
Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije bolezen COVID-19 ni postala svetovna pandemija, ampak se začne obnašati kot ekonomska in finančni stroški naraščajo. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Več...
Seznam oddanih evidenčnih naročil v letu 2019.
Več...