print

SMile 2019 13. jun. 2019
Namen internacionalne konference »SMILE 2019« & »CIRCLE 2019« je, da se natančneje opredeli izzive trajnostne mobilnosti in izpostavi koristnost prometnih sistemov na lokalni, regionalni, nacionalni ter evropski ravni. Dogodek je del EnerNETMob Regional Open Days in organiziran s strani Ministry of Transport, Communications and Works, Cyprus and Dynamic Vision.
Več...
V petek, 07. junija je bilo na Mostu na Soči 24. srečanje podjetnikov in gospodarstvenikov na temo elektro mobilnosti in trajnostnega mestnega potniškega prometa v povezavi s turizmom oziroma osrednja tema srečanja je bila trajnostna mobilnost na Primorskem.
Več...
Upravni odbor LAS V OBJEMU SONCA je na 7. korespondenčni seji dne 7. 6. 2019 potrdil podaljšanje roka za oddajo predlogov operacij na 2.javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Rok za oddajo operacij so podaljša iz 12. 6. 2019 na 11. 9. 2019 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja). Zadnja vprašanja bodo možna do 6. 9. 2019. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge in čas za zadnja vprašanja nadomesti z novimi datumi.
Več...
V petek, 7. 6. 2019 so v Brdih slavnostno odprli »Mladinski center Brda«. S tem se je uresničila dolgoletna želja briške mladine. Vzpostavitev mladinskega centra v Brdih je tudi glavna aktivnost projekta MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM. Za izvedbo tega projekta je bilo pridobljenih 80.060,00 EUR nepovratnih sredstev na javnem pozivu LAS V objemu sonca in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Več...