print

Razvojne agencije v regiji smo konec leta 2019 pripravile osnutek strateškega dela RRP, ki poleg analize stanja po posameznih področjih vključuje tudi ukrepe in aktivnosti, znotraj katerih bo v nadaljnji fazi priprave RRP-ja možno in potrebno opredeliti konkretne projekte. Kljub temu, da strateški dokumenti na ravni države, ki bodo omogočili koriščenje evropskih sredstev (ki so pomemben, ne pa edini vir financiranja) še niso pripravljeni, pa smo regije dolžne pripraviti osnutke RRP-jev do konca tega leta.
Več...
VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO zaključek in predstavitev rezultatov z uporabo novih tehnologij v projektu LAS sodelovanja »INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE«
Več...
Vsebina: - motivacija za obujanje domačih obrti, - osnove podjetništva in umestitev dejavnosti skladno z zakonodajo v RS Sloveniji, - uresničevanje poslovne ideje osnovane na tradiciji obrtniškega pekarstva v Vipavski dolini, - vprašanja in odgovori.
Več...