print

Področja delovanja
V RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je trenutno 12 zaposlenih, ki so razporejeni v štirih organizacijskih enotah družbe:
  • CENTER ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV, ki skrbi za stalen razvoj človeških virov z namenom povečati konkurenčnost gospodarskih družb in zaposljivosti prebivalstva;
  • LOKALNI PODJETNIŠKI CENTER, ki pospešuje razvoj malih in srednje velikih podjetij ter spodbuja uvajanje inovacijske dejavnosti;
  • ODDELEK CENTER ZA REGIONALNI RAZVOJ IN MEDNARODNO SODELOVANJE, ki skrbi za usklajen trajnostni razvoj v Goriški statistični regiji;
  • PROJEKTNA PISARNA, kjer zaposleni spremljajo objavljene javne nacionalne in mednarodne razpise ter pripravljalo in prijavljajo projektne predloge različnih vsebine skladno z usmeritvami lokalnih skupnosti;
  • ODDELEK ZA RAZVOJ PODEŽELJA (LAS V OBJEMU SONCA), ki pospešuje razvoj podeželja, razvija partnerstva za realizacijo razvojnih pobud in krepitev razvoja ter skrbi za pripravo in izvajanje lokalne razvojne strategije.