print

Uporabni dokumenti

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 

OP_SFC_poslano_11_12_2014.pdf (v SLO)

OP_koncno_ang_19_01_2015.pdf (v ANG)


Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA.pdf


Slovenska Strategija Pametne Specializacije 

S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf


Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne regije) 2014–2020 

RRP Goriske 2014-2020_koncni.pdf