print

V RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica izvajamo po naročilu občin oziroma javnih ali gospodarskih subjektov vodenje projektov ter nudimo pomoč pri celotnem življenjskem ciklu projekta: od razvoja, priprave, vodenja in izvajanja projekta do same priprave razpisne dokumentacije na razpis in iskanja ustreznih projektnih partnerjev. Od leta 1999 do danes smo sodelovali pri pripravi in izvedbi skoraj stotridesetih projektov. Pomoč pri iskanju virov financiranja izvajamo na podlagi poznavanj možnih virov financiranja, tako domačih kot evropskih. V RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica nudimo pomoč javnemu in zasebnemu sektorju pri iskanju virov financiranja za izvedbo projektov.


Reference