print

Hiša aleksandrink (operacija LAS) 
  Naziv projekta


 Hiša aleksandrink 

 
  Trajanje projekta 


 30. 9. 2022 - 30. 11. 2023 


  Vrednost projekta


 147.252,09 EUR


  Sofinanciranje EKSRP


 61.380,69 EUR  Projektni partnerji RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
 Mestna občina Nova Gorica
 Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink


  Kontakt


 Maruša Kuštrin
 #EM#6d6070767764286c7d7a7e7965634e7d62703f60643b657e#EM#

Z izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del stavbe, ki je bila pred leti prenesena v last Mestne občine Nova Gorica z namenom ureditve muzeja v naravi za predstavitev bivanjske kulture deklet in žena, ki so odhajale služit v Aleksandrijo, bodo zagotovljeni pogoji za izvajanje kulturno-turističnih programov in povezovanja ponudbe podeželja.

Projekt bo prispeval k razvoju kulturnega turizma ter k obnovi in revitalizaciji kulturne dediščine ter na drugi strani k razvoju novih zelenih storitev in proizvodov.


logotip EKSRP   LEADER barvni