print

BEGIN PLUS
logo begin 625px

Cilj projekta je spodbuditi nove generacije, da socialno ekonomijo obravnavajo kot delovno priložnost, jih spodbuditi ustvarjanje novih socialnih podjetij za vključitev v trg dela. Zaradi tega želi projekt prilagoditi rezultat projekta BEGIN in socialne poslovne modele šolskega sistema.

Projekt namerava:
- vključiti študente in učitelje k oblikovanju in testiranju modelov socialnih podjetij;
- Analizirati rezultate in določiti priročnik za izobraževanje o socialni ekonomiji za izvajanje vsebin v drugih šolah;
- Promovirati rabo priročnika v vseh šolah in tako vključevati učitelje kot potencialne spodbujevalce;
- Razširiti omrežje spodbujevalcev socialnih podjetij z učitelji, ki se zanimajo za uporabo priročnika.

Namen projekta je v proces vključiti tudi javne organe, z namenom spodbujanja uporabe projektnih orodij v srednjih šolah.