print

O projektu

eco cicle

Kolesarjenje je evropska zgodba o uspehu, kot trdi naslov Deklaracije o kolesarjenju kot okolju prijaznemu načinu prevoza. V zadnjem desetletju se je kolesarjenje v Evropi eksplozivno povečalo, tako v smislu infrastrukture, storitev kot javne prisotnosti. Industrija kolesarskega turizma ustvarja letni promet v višini 44 milijard EUR. Kolesarski turizem predstavlja danes strateško prednostno nalogo mnogih območij v Evropi, predvsem zaradi potenciala za privabljanje dodatnega turizma. Kolesarski turizem je očitno precej koristil tudi razvoju razširjene mobilnosti v mestih, ki temelji na kolesu. Nove populacije kolesarjev zahtevajo nove izkušnje, ki jih prinašajo novi modeli trajnostnega turizma. To je tudi velik izziv za teritorialno upravljanje in načrtovanje rabe tal, saj je kolesarski turizem močna priložnost za zagotavljanje infrastrukture ter ustvarjanje storitev in novih delovnih mest na oddaljenih območjih. V tem smislu bi lahko naravna dediščina močno koristila kolesarskemu turizmu. Za številna ozemlja v Evropi je značilna razširjena naravna dediščina.
Rast je vedno podrejena strogemu vrednotenju glede ohranjanja biotske raznovrstnosti in ogroženih ekosistemov. Opozarjamo, da je strategija EU2020, ki spodbuja trajnostni okoljski razvoj in učinkovito porabo virov obvezna za uveljavljanje zelenega in konkurenčnega gospodarstva. Zato je cilj ECO-CICLE, da postane kolo uradni trajnostni prevoz za dostop do naravne dediščine, hkrati pa spodbujamo endogeno gospodarsko oživitev s pomočjo popularnega načina turizma.
Da bi določili najboljše pogoje za razvoj kolesarskega turizma v kontekstu varovanja naravne in kulturne dediščine, ECO-CICLE gradi na izkušnjah partnerstva, zlasti pri opazovalcu ECF (European Cyclist Federation).
Glavni cilj ECO-CICLE je izboljšati operativne programe in politike regionalnega razvoja za dodeljevanje sredstev iz strukturnih in drugih naložbenih skladov (približno 50 milijonov EUR je usmerjenih v 24 novih projektov) v infrastrukturo in podporo ponudnikom storitev za kolesarjenje.

Bloc Logo ECO CICLE  eco cicle

Akronim

ECO - CICLE 

Specifični cilji 

4.1. Izboljšanje politik za naravno in kulturno dediščino 

 Trajanje 

1.6.2018 - 31.5.2022

 Vrednost projekta     

1.332.795,00 EUR

 Program

Interreg Europe 

 Partnerstvo 

  • County Council of Huelva (ES)
  • Regional Ministry of Environment and Spatial Planning (ES)
  • European Cyclists' Federation asbl (BE), Basilicata Region (IT)
  • RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (SI)
  • Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (DE), Kujawsko-Pomorskie Voivodeship (PL)

 Več o projektu 

 https://www.interregeurope.eu/eco-cicle/ 

 Kontakt  

Aleš Bajec                                                   Jasmina Nikić 

#EM#616d67702a67676d6d6a4a797e6c237c603f617a#EM#                                       jasmina.nikić@rra-sp.si 

05 330 66 80                                                05 330 66 85