print

EDU-LAB izobraževalni tečaj - ELC
standard+logo+image+ +EDU LAB

Cilj EDU-LAB ELCs je ustvariti večjo ozaveščenost o možnostih povezovanja med izobraževanjem in zaposlovanjem mladih v Podonavju ter ponuditi pregled možnih ukrepov, katere je potrebno sprejeti, da se doseže cilj. 

V prvem letu projekta so partnerji projekta oblikovali e-izobraževalne tečaje (ELC), katerih namen je:
  • zainteresiranim prikazati najboljše prakse za povezovanje med univerzami ter trgom dela v Podonavju;
  • podpreti uvedbo bolj strokovne usmerjene študije programov za boljše odzivanje na sedanje in prihodnje potrebe delodajalca;
  • podati koristne informacije o uspešni povezanosti med visokošolstvom in trgom dela. 
Razvili so naslednje ELC-je: 
  • spodbujanje nadaljnjega razvoja visokošolskih zakonov;
  • spodbujanje ustvarjanja bolj strokovno usmerjenih študijskih programov;
  • krepitev strokovnega usposabljanja mentorjev v organizacijah;
  • krepitev regionalnega gospodarskega razvoja.

Vsi ti 4 e-izobraževalni tečaji se nanašajo na vse tri pomembne interese projekta EDU-LAB in sicer izobraževalne ustanove, podjetja in nacionalno javni organ.