print

Novi modeli upravljanja
standard logo image   EDU LAB1

S projektom EDU-LAB se je razvil "New Danubian Governance Model" (NDGM), kateri obravnava problem izseljevanja kvalificirane delovne sile iz regije. 

 NDGM zagotavlja. da: 
  • diplomanti pridobijo spretnosti in kompetence, ki jih potrebuje regija;
  • delodajalci pridobijo zaposlene z ustreznim znanjem in spretnostmi, kar povečuje njihovo konkurenčnost;
  • krepi se regionalno gospodarstvo.

 

Model so skupno sestavili izobraževalna ministrstva in občine, visokošolske ustanove ter gospodarske in industrijske zbornice iz 10 držav Podonavja. Cilj novega modela upravljanja v Podonavju je olajšati izvajanje programa, ki je usmerjen v prakso s povezovanjem teoretičnih učnih rezultatov višjega izobraževanja s praktičnimi spretnostmi, kar omogoča povečanje neposredne pomembnosti terciarnega izobraževanja na trgu dela ter predlaga rešitve za povezovanje osnovnega znanja z reševanjem problemov, strokovnim znanjem in sistemskim razumevanjem. 

Glavni cilji novega modela:
  • v terciarno izobraževanje vključiti kombinacijo teorijo in prakse;
  • sistem vseživljenjskega učenja razviti na sistematičen in trajnosten način;
  • sodelovanje med univerzami in organizacijami na področju poučevanja in raziskovanja omogočiti z zakonom in spodbujati s finančnimi spodbudami;
  • spodbujati univerzitetne raziskave in študije usmerjene v prakso;
  • združitev teorije in prakse, kar ustvari dolgoročno sodelovanje med univerzami in organizacijami;
  • prilagoditev izobraževalnega sistema za sledenje ekonomskemu in socialnemu izzivu.