print

O projektu
standard logo image   EDU LAB1


EDU-LAB: PRILOŽNOSTI ZA MLADE

Cilj projekta EDU-LAB je izboljšati poklicne možnosti mladih v Podonavju. 

Izhodišče za razvoj nove miselnosti je razvoj zmogljivosti. Projekt EDU-LAB združuje partnerje, delujoče na področju visokošolskega sektorja, podjetniškega sektorja, nacionalnega javnega sektorja in oblikovalce politik. Ta skupni učni proces bo v procesu trajanja projekta vključeval tudi institucije civilne družbe. 

Več kot 20 partnerjev iz 10 držav bo sodelovalo dve leti in pol s ciljem povezovanja izobraževanja z zaposlovanjem s poudarkom na trajnosti. Razvit bo nov model upravljanja z namenom udejaniti zavezo "Podonavske listine za mlade talente". 

Program je sofinanciran z viri Evropske unije (ESRR in IPA).

Več informacij o projektu: www.interreg-danube.eu/edu-lab