print

O projektu
Empublic font5a

S projektom EMPUBLIC želimo krepiti zaposlovanje in samozaposlovanje ranljivih skupin v podjetništvu za boljše sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem (Program Erasmus + KA2). Glavni namen projekta je povečati možnosti za izobraževanje in iskanje zaposlitve za ranljive skupine. Ciljne skupine v projektu so težje zaposljive osebe, v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja v socialnih podjetjih; upravljavci teritorialnih storitev, povezanih s sistemom poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter upravljavci socialnih in zdravstvenih storitev; vodstvo in predstavniki javne uprave, ki se ukvarjajo s pripravo in vodenjem razpisov, pogodb; vodje in direktorji na področju poklicnega izobraževanja; politiki in nosilci odločanja lokalnih oblasti. Cilj projekta je izboljšati in posodobiti ukrepe, politike in strategije za usposabljanje ter zaposlovanje ranljivih skupin. Pričakovani rezultati so izboljšanje zmogljivosti javne uprave za skupne sinergije pri izvajanju storitev ter večja socialna vključenost za zaposlovanje ranljivih skupi; izboljšana zmožnost za usposabljanje in vključitev v delo, poklicno izobraževanje in usposabljaje ter delo lokalnih storitev; večja možnost za iskalce zaposlitve ciljnih skupin. 


Območje izvajanja projekta: 

Območje projektnih partnerjev: Slovenija, Italija, Španija

Program naročnika, v katerega je         projekt vključen: 

Program Erasmus +
Sofinanciranje mednarodnih projektov s strani občin ustanoviteljic 

 Partnerske institucije projekta:
 
Italija: SOFORM SCARL, EURICSE, COMUN DI SAN VITO ALTAGLIAMENTO, IRECOOP VENETO;

Slovenija: FUNDACIJA BIT PLANOTA, SKUP - Skupnost privatnih zavodov, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Španija: Escuela de Economia Socia, ANDALUCA EMPRENDE FUNDACION PUBLICA ANDALUZA, AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

 
Programska izhodišča projekta: 

 Erasmus+ KA2 - Strateška partnerstva v PIU 
 Ciljna skupina upravičencev projekta: 
Ciljne skupine v projektu so: 
  • Težje zaposljive osebe, v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja v socialnih podjetjih;
  • Upravljavci teritorialnih storitev, povezanih s sistemom poklicnega izobraževanja in usposabljanja, socialnih in zdravstvenih storitev;
  • Vodstvo in predstavniki javne uprave, ki se ukvarjajo s pripravo in vodenjem razpisov, pogodb; 
  • Menedžerji in direktorji na področju poklicnega izobraževanja, socialnih in zdravstvenih storitev, politik in nosilci odločanja lokalnih oblast
 Rok trajanja projekta: 

 1.9.2016 - 31.8.2019

 Zaposleni zadolženi za projekt: 

 Amelija Skomina Zorn