print

ENERMOB
Sustainable cartellini EnerMOB (1)


Akronim:

EnerMOB

Naziv projekta:

Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility

Slovenski prevod:

Medregionalne mreže elektromobilnosti za medmestno nizkoogljično mobilnost

Prednostna naloga:                                          

3) Povezana regija

Trajanje projekta: 

1.1.2018 – 31.12.2019 (24 mesecev)

Vrednost projekta:

1.265.918,63 EUR

Delež sofinanciranja:

85% ESRR, 15% lastna sredstva

Program:

Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transtanional 2014-2020

Partnerstvo:

Vodilni partner projekta: Libero Consorzio Comunale di Ragusa (Italija)
5 projektnih partnerjev (1 iz Italije, 1 iz Slovenije, 1 iz Grčije, 1 iz Hrvaške, 1 iz Srbije)
1 pridružen partner (Srbija)

Partnerji iz Slovenije:

Projektni partnerji:
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Kontakt:

 Greti Manfreda
+386 5 330 66 85
#EM#677367776d2b6b66666f786e686c4e7d62703f60643b657e#EM#