print

EnerNETMob

LOGO COLOUR EnerNETMob


Akronim:

EnerNETMob

Naziv projekta:

Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intemodal and interurban low carbon transport systems

Slovenski prevod:                   

Sredozemske medregionalne mreže za elektromobilnost za intermodalne in medmestne prometne sisteme z nizkimi emisijami ogljika

Prednostna naloga:             

2 - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij in energetske učinkovitosti na posebnih območjih MED: mesta, otoki in oddaljena območja

Trajanje projekta in kratek opis : 

FEBRUAR 2018 – JANUAR 2022 (48 mesecev)
PROJEKT EnerNETMob si prizadeva pripraviti, preskusiti in izboljšati vzporedne „Načrte trajnostne elektromobilnosti“ v skladu s skupnimi standardi in politikami z nizkimi emisijami ogljika. Partnerji bodo razvili „Medregionalno omrežje za elektromobilnost“, ki bo povezovalo mesta na območju Mediterana in širše, z namenom spodbujanja uporabe električnih prometnih sistemov med kopnim in morjem. Izvedba pilotnih ukrepov bodo omogočili daljša potovanja, izvedena testiranja pa bodo pokazala kako premagati omejitve srednjega potovanja za namen lažjega usklajevanja prihodnjih naložb v električni promet v tem območju.

Vrednost projekta:

5.742.802,00 EUR

Delež sofinanciranja:             

85% (ESRR in IPA)

Program:

Interreg Mediterranean (MED 2014-2020)

Partnerstvo:

Vodilni partner : Region of Peloponnese (Grčija)
Authority for Transport in Malta (Malta)
RAM- Rete Autostrade Mediterranee Spa (Italija)
Ministry of Transport, Communications, and Works (Ciper)
Albanian Institute of Transport (Albanija)
 Region of Thessaly  (Grčija)
County of Primorje and Gorski Kotar (Hrvaška)
Regijska razvojna agencija RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica (Slovenija)
University of Palermo (Italija)
Energy and Environment of Arrábida (Portugalska)
Libre Consortium de Municipalités de Raguse (Italija)
Dynamic vision (Grčija)
Port of Bar Holding company (Črna Gora)
International Centre for Numerical Methods in Engineering (Španija)
Capenergies (Francija)
FGM-AMOR (Austrija)

Partnerji iz Slovenije:

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Kontakt:

Amelija Skomina Zorn
telefon: +386 5 330 66 88,
e-naslov: #EM#616c676f6d6f67297b62656665636f4f6263733e6765386471#EM#

vsi logo EnerNETMob