print

Novice/dogodki
23.avgust 2019: Občina Koper je postavila prometni informacijski center 

Slovenska Istra in Kras sta priljubljeni turistični destinaciji z bogato naravno in kulturno dediščino katera privablja turiste z vsega vsega sveta. Ampak ker v regiji ni ustrezne infrastrukture, ki bi spodbudila razvoj trajnostnih prometnih sredstev, se večina turistov na cilj pripelje z lastnim vozilom, kar pa povzroča prometne zastoje. Zato se je Občina Koper v svojih strateških dokumentih odločila za vzpostavitev prometnega informacijskega centra. Dejavnost je bila izvedena v okviru projekta SUMPORT, ki pa je eden izmed modularnih projektov Skupnosti za mestni promet MED. Novi informacijski center ima izboljšane zmogljivosti za spremljanje, upravljanje in analizo prometa. Ponuja informacijske o gostoti prometa, razpoložljivem javnem prevozu, kolesarskem omrežju in okoljskih značilnostih. Izdelana je bila tudi IT-rešitev za prenos podatkov o prometu, zbranih na nacionalni ravni. Kot drugi pilotski ukrep se nanaša na vzpostavitev baze podatkov o okolju, pri katerem je okoljski kazalnik meri z inovativnim pristopom in sicer mobilno napravo na različnih lokacijah v mesu in okolici. Analiza onesnaževanja zraka, ki ga povzroča promet, je pokazala, da promet ni največji onesnaževalec zraka, ampak so to predvsem industrijski obrati na čezmejnih območjih. 

csm KOPER c1dfa52f37

 

2. avgust 2019: Priročnik o trajnostni mobilnosti na mediteranskem območju: najboljše prakse urbanega prevoza 

V Rimu so 29. julija 2019 debatirali o tem "Zakaj se ne bi trajnostno izboljšalo mesta?". Podali so predlog in sicer Priročnik o trajnostni mobilnosti na območju Sredozemlja, ki pa predstavlja vrhunec projekta MOBILITAS ter združuje rezultate in najboljše prakse sedmih modularnih projektov "Skupnosti za mestne prevoze", katera vključuje modularne projekte in sicer CAMPsUmp, EnerNETMob, LOCATIONS, MOBILITAS, MOTIVATE, REMEDIO in SUMPORT, kar pa vse uskajuj horizontalni projekt GO SUMP. 

Politike in ukrepi mobilnosti podpirajo izdani priročnik, kateri združuje teoretične vidike projektov s rezultati ukrepov praktičnih primerov, ki so bili uspešno izvedeni na območju Sredozemlja. Priročnik ponuja tudi smernice za upravljanje trajnostne mobilnosti, katere se lahko uporabi tudi na drugih področjih. Namenjen je vsem zainteresiranim, kot so državljani, lokalne oblasti, strokovnjaki, oblikovalci politike in profesionalci. 

Priročnik obravnava predvsem težave z mobilnostjo v mestih, načrte trajnostne mobilnosti mest, izzive na področju trajnostne mobilnosti v mestih MED, inovacije, raziskave, zunanji vplivi prometnega sistema v mestih področjih (prometni zastoji, nesreče, onesnaževanje zraka, hrup), prihodnost prometnega sistema itd. Priročnik z različnimi ukrepi omogoča boljšo in trajnostno mobilnost v mestih. 

Če vas zanima več o priročniku si lahko ogledate video posnetek ter tukaj prenesete celotno vsebino. 

handbook18. julij 2019: Evropski teden mobilnosti

europeanmobilityweek

Od leta 2002 si "EUROPEANMOBILITYWEEK" prizadeva izboljšati javno zdravje ter kakovost življenja s spodbujanjem čiste in zdrave mobilnosti ter dolgotrajnega mestnega prometa. Kampanja ljudem nudi priložnost, da raziščejo mestne ulice in preizkusijo praktične rešitve za reševanje urbanih težav, kot je onesnaževanje zraka. 

Kampanja, ki bo letos potekala od 16. do 22. septembra je odlična priložnost za predstavitev alternativne trajnostne mobilnosti lokalnim prebivalcem. Omogoča tudi možnosti pojasnjevanja izzivov s katerimi se soočajo urbana naselja oziroma mesta. Z vključevanjem v kampanjo imajo mesta priložnost predstavitve prednosti za čistejši in manj onesnažen promet ter napredek v smeri boljše mobilnosti v Evropi

Lokalne oblasti se že nekaj let spodbuja, da v svojih mestih preizkusijo teden mobilnosti, saj s tem preverijo nove prometne ukrepe. To jim mogoča, da od javnosti pridobijo povratne informacije, kar pa je odlična priložnost za lokalne zainteresirane strani, saj se skupinsko zberejo ter razpravljajo o različnih vidikih mobilnosti ter kakovosti zraka, iščejo inovativne rešitve za zmanjševanje emisij avtomobilov in prometa ter preizkušajo nove tehnologije in ukrepe.  

Več o tem si lahko preberete na njihovi spletni strani:  http://www.mobilityweek.eu/the-campaign/

 

 26. junij 2019: Slovenija          kot študijski primer v         ITCS, nacionalno          sodelovanje in usmerjeni     pristopi 

77 slovenskih občin je prostovoljno sprejelo SUMP (načrti za trajnostno mobilnost v mestih) v obdobju 2012-2018. Uvedba smernic za SUMP v Sloveniji v letu 2012 v povezavi  s povečanjem sredstev, ki jih financira EU, je državi omogočila prehod s tradicionalnega urbanističnega modela v bolj inovativen in trajnosten model mobilnosti v mestih
Slovenske smernice SUMP so ustrezna prilagoditev nacionalnemu kontekstu Slovenije, kjer so mesta večinoma majhna ali srednje velika. Slovenska vlada je sprejela strategijo, ki je temeljila na dveh elementih in sicer povečanje sredstev in priprav nacionalnih smernic

Brez naslova


 27. - 29. junij 2019:     Pametna mesta     ustvarjajo trajnostno mobilnost

Evropska mreža BIC (EBN) je izdala novo izdajo TechCamp, kjer so se letos osredotočili na pametna mesta, ki so bolj inovativna na bolj trajnostni način ter v skladu s prednostnimi nalogam Evropske komisije. Z delavnicami so poskušali odpreti nove načine raziskovanja problemov ter da se potrošnikom omogoča, da postanejo center razvijanja novih rešitev za trenutne težave. 


EnerNETMob je v okviru delavnice predstavil "Pametna mesta, inovativna trajnostna mobilnost", ki jo je organizirala Skupnost za mestni promet MED. 
 11. - 13. junij 2019: Izobraževalni tečaji o trajnostni mobilnosti 

V Barceloni so se od 11. do 13. junija odvijali tečaji, ki so bili namenjeni krepitvi zmogljivosti ter spodbujanju prenosljivih praks med Interreg-MED mestno prometno skupnostjo (UTC) ter sredozemskimi zainteresiranimi stranmi. 


Tematika je bila razdeljena v dva sklopa: financiranje trajnostne mobilnosti ter mobilnost in turistična povezava. 


Več na povezavi: https://enernetmob.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/enernetmob-in-the-high-level-training-courses-on-sustainable-mobility/
 6. junij 2019:        Trajnostna mobilnost v           turističnih območjih 

 V Barceloni je 6. junija potekala delavnica na temo trajnostne mobilnosti v turističnih krajih območjih, kjer so sodelovali predstavniki skupnosti MED. Delavnica je potekala na temo izpopolnjevanja potreb prebivalcev, delavcev in potnikov. 

Več na povezavi: https://urban-transports.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/workshop-sustainable-mobility-in-tourist-destinations-6-june-2019-barcelona/


BTM Convention 7

8. maj 2019: Internacionalna   konferenca     EnerNETMob 2019:  »SMILE 2019« & »CIRCLE 2019«


Dogodek je del EnerNETMob Regional Open Days in organiziran s strani Ministry of Transport, Communications and Works, Cyprus and Dynamic Vision. Na konferenci se je natančneje opredelilo izzive trajnostne mobilnosti in izpostavilo koristnosti prometnih sistemov na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni

Direktor RRA Severne Primorske, Črtomir Špacapan, je na 3. internacionalni konferenci spregovoril o tem zakaj je e-mobilnost pomembna za Slovenijo, zato je izpostavil naslednje lastnosti Slovenije: 

  • 52,3% slovenskih državljanov dela in živi v drugi regiji;
  • med delovnimi dnevi je odvisnost od avtomobila kar 87%;
  • število delovnih mest v središču Slovenije je 28% višje kot je število aktivnega prebivalstva; 
  • je locirana v presečišču Pan-evropske prometne mreže;  
  • ima visoko sub-urbanizacijo (premik prebivalstva iz urbanih območij v predmestje);
  • ima drugo najvišjo stopnjo motorizacije v EU (541 avtomobilov na 1.000 prebivalcev 
csm image  43  5953f38f6f