print

Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina
Operacija LAS Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina

Datum začetka: 01.09.2023
Datum konca: 31.12.2024

Sredstva EKSRP: 69.511,60 EUR
Lastna sredstva: 29.590,00 EUR
Celotna sredstva: 99.101,60 EUR

Nosilec: LAS V objemu sonca, vodilni partner RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Partnerji: 
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
Javni zavod za turizem in kulturo Miren Kras
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba

 
Operacija »Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina« je zastavljena s ciljem povezati javne zavode, ki na območju LAS V objemu sonca delujejo na področju turizma. Operacija bo z oblikovanjem turističnega produkta v obliki kolesarske poti predstavljala prvi skupen trajno zastavljen produkt Zavoda za turizem, kulturo mladino in šport Brda, Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Javnega zavoda za turizem in kulturo Miren Kras in Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba, skupaj s prijaviteljem LAS V objemu sonca (vodilni partner RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica). Namen projekta je z eno kolesarsko potjo, ki bo v fazi projekta zastavljena v digitalni obliki, prebivalcem in obiskovalcem območja ponuditi edinstveno tridnevno doživetje unikatne krajine Brd, Vipavske doline in Krasa na ožjem Goriškem območju. Doživetje bo namenjeno aktivnim posameznikom, mladim, družinam in vsem, ki iščejo užitek v spoznavanju naravne in kulturne dediščine ter edinstvene kulinarike območja, na naravi prijazen način – z navadnimi ali električnimi kolesi. Projekt bo obsegal še nabavo označevalnih usmerjevalnih tablic, ki bodo oblikovane v skladu s celostno grafično podobo produkta in bodo nameščene izven operacije LAS v okviru lastnih sredstev partnerjev projekta.

Glavni cilj operacije je z razvojem novega turističnega produkta povezati mikro destinacije Brda, Kras in Vipavska dolina in spodbuditi aktivno preživljanje prostega časa turistov in prebivalcev območja LAS V objemu sonca. Specifični cilji operacije so razviti nov turistični produkt »Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina«, povečati turistični obisk na območju LAS V objemu sonca preko aktivne promocije oblikovane kolesarske poti ter dodatno izobraziti obstoječe turistične ponudnike k razvoju servisa turistov kolesarjev in dodatne turistične ponudbe.

Glavne aktivnosti operacije bodo oblikovanje turističnega produkta »Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina«, digitalizacija kolesarske poti, priprava CGP in promocija (oblikovanje in tisk promocijskih materialov, nabava označevalnih tablic, spletna promocija produkta, strokovna ekskurzija, študijska tura za tuje novinarje in promocija projekta) ter izobraževalne delavnice na temo kolesarskega turizma.

Pričakovani učinki operacije so nov turistični produkt »Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina«, 30 vključenih udeležencev v izvajanje operacije v okviru strokovne ekskurzije, študijske ture in izobraževalnih delavnic ter izvedene štiri izobraževalne delavnice za obstoječe in potencialne turistične ponudnike, strokovna ekskurzija po vzpostavljeni kolesarski poti ter študijska tura za 3 tuje novinarje.

Rezultati operacije bodo povečan obisk območja LAS V objemu sonca, vzpostavljena povezava med javnimi zavodi za turizem pri upravljanju novega turističnega produkta in izboljšani pogoji za razvoj novih turističnih storitev, ponudbe in produktov zaradi povečane prepoznavnosti območja. 

Povezave: 


logotip EKSRP   LEADER barvni