print

Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline

Cilj projekta: postavitev inovativnega partnerstva oz. konzorcija, skupna identifikacija in definicija dodane vrednosti vinogradništva in vinarstva ter njihovo vključevanje v integralni turistični proizvod. 

Trajanje projekta: 20.4.2018 - 31.12.2021

Sredstva ESRR: 40.894,16
Lastna sredstva: 13.828,02
Celotna vrednost projekta: 54.722,18


Nosilec: Kmetijski inštitut Slovenije

Partnerji:
- Mestna občina Nova Gorica
- KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
- KMETIJSKA ZADRUGA DORNBERK z. b.o.
- RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 
DRUŠTVO ZAPISI

Glavne aktivnosti operacije:
priprava pravilnika s posebno zaščito oznake porekla in blagovne znamke 'Vipavska dolina Izbrano',
- ustanovitev Konzorcija,
- prenos znanja in delavnice z deležniki,
- postavitev celostne grafične podobe, vključno z izdelavo konzorcijskih nalepk,
- izdelava spletnega portala o pomenu vinogradništva v kraju in možnostmi aktivnega preživljanja prostega časa.

Povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

LAS V objemu sonca

Projekt se izvaja v okviru LAS V objemu sonca.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan logotip LAS V objemu sonca