print

Opravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela

Datum začetka: 01.09.2019
Datum konca: 30.05.2021

Sredstva ESRR: 40.605,79 EUR
Lastna sredstva: 10.602,20 EUR
Celotna sredstva: 51.207,99 EUR

Nosilec: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

Partnerji:
- RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
- GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
 Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica
- Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica
- VIDEO PRO Videoprodukcija in marketing d.o.o.
- Kadrovsko društvo severne Primorske

Glavne aktivnosti:
- vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva podpornih institucij
- analiza potreb po iskanih kadrih na trgu dela
- izvedba kratkih izobraževalnih filmov
- izvedba delavnic in svetovanj z uporabo promocijskih filmov
- promocija projekta

Glavni neposredni učinek operacije: uskladiti razhajanja med izobraževalnim sistemom, potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela. Koristi od izvedbe operacije bodo imeli tako mladi, ki se šele vključujejo v poklicno, srednješolsko, visokošolsko in univerzitetno izobraževanje, brezposelni kot tudi delodajalci. Inovativnost pri izvedbi operacije se kaže v kreiranju partnerstev za identifikacijo potreb delodajalcev in izvedbo delavnic s pomočjo filmov deficitarnih poklicev. Vpliv operacije na izboljšanje stanja v okolju bo viden na daljše obdobje, kajti operacija je zastavljena tako, da se lahko nadaljuje tudi po končanju naših navedenih aktivnosti, ki jih bomo izvedli v času trajanja skupaj s projektnimi partnerji.


Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica bo, kot vodilni partner v projektu: ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA, skupaj z ostalimi partnerji analizirala potrebe delodajalcev po kadrih na trgu dela. Rezultati analize nam bodo pokazali, kateri kadri so tisti, ki jih delodajalci najbolj potrebujejo. Na podlagi tega bomo posneli štiri filme, v katerih bomo predstavljali deficitarne poklice. Filmi bodo služili kot dodatno gradivo na delavnicah, kjer bomo promovirali iskane poklice med mladimi v osnovnih in srednjih šolah. V omenjenih šolah bomo spodbujali realizacijo podjetniških idej v smislu izbire poklica ter pripomogli k načrtovanju karierne poti. Na delavnicah za brezposelne osebe pa bomo spodbujali udeležence za prešolanje ali za pridobitev dodatnih funkcionalnih strokovnih znanj, ki jih delodajalci potrebujejo. Obenem bomo svetovalkam na ZRSZ območna služba Nova Gorica pomagali pri uvajanju modela za usmerjanje k prekvalifikacijam za iskane poklice.
V okviru operacije bomo izvedli tudi delavnice namenjene staršem otrok, ki se odločajo za karierno pot in jim svetovali, da je poleg veselja in želje posameznika do določenega poklica pomembna tudi zaposljivost v poklicu in perspektivnost le-tega v obdobju, ko bo njihov otrok vstopil na trg dela.

Cilji projekta:

Glavni cilj je izboljšanje rezultatov poslovanja podjetij preko zagotavljanja ustreznih kadrov za delodajalce in podjetja, kar bo omogočilo podjetjem razvijanje novih produktov in storitev ter širitev na nove trge in na nove ciljne skupine. Glavni izziv je razvijati podjetnost za dvig zaposljivosti.

Projekt predstavlja pomemben prispevek k doseganju specifičnih ciljev v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Povezave:

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan logotip LAS V objemu sonca OBRTNA ZBORNICA NG