print

LEADER

O las

LEADER 2007-2013


Namen prednostne naloge 4. osi LEADER je spodbujanje odločanja o razvoju posameznih podeželskih območij po pristopu od spodaj navzgor (pristop LEADER).
Podprto je pridobivanje strokovnih znanj in animacija območij za vzpostavitev javno - zasebnih lokalnih partnerstev, njihovo vodenje, izdelava in izvajanje lokalnih razvojnih strategij ter sodelovanje in povezovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). V Sloveniji deluje 33 LAS.

Zemljevid lokalnih akcijskih skupin: http://www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/clld-leader/zemljevid-lokalnih-akcijskih-skupin


Z izvajanjem pristopa LEADER so nadgrajeni cilji 1., 2. in zlasti 3. osi.

Ukrepi 4. osi LEADER: 

Ukrepi 411, 412, 413 - Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
Ukrep 421 - Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja
Ukrep 431 - Vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in animacija območja