print

Organi regije

Razvojni svet Severno Primorske (Goriške razvojne) regije

Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojni pobud in razvojni interesov v regiji, ki ga sestavljajo predstavniki občin, predstavniki gospodarstva v regiji in predstavniki nevladnih organizacij v regiji.

Njegove naloge so predvsem:
vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa ter njegovo sprejetje,
sodelovanje z regijami drugih držav,
sklepanje dogovorov za razvoj regije,
sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa ter dogovora za razvoj regij ter druge naloge.
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanje regionalnega razvojnega programa je Razvojni svet regije imenoval 5 Odborov Razvojnega sveta regije, ki jih sestavljajo člani Razvojnega sveta regije, predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji. Posamezni odbori Razvojnega sveta regije so: Odbor za gospodarstvo, Odor za turizem, Odbor za človeške vire, Odbor za razvoj podeželja in Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo.

__________________________________________________________________________

Svet Severno Primorske (Goriške razvojne) regije

Svet regije sestavljajo vsi župani v regiji; torej župani občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Idrija, Cerkno, Brda, Mestne občine Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Reneče-Vogrsko in Vipava.