print

Izvedbeni načrt RRP 2007-2013
Izvedbeni načrt RRP za Goriško razvojno regijo 2013-2015

Izvedbeni načrt RRP za Goriško statistično regijo 2012-2014