print

Objavljeni osnutki programskih dokumentov za obdobje 2014-2020

Strategija razvoja Slovenije (SRS)

V Strategiji razvoja Slovenije 2014-2020 je opredeljena vizija in cilji razvoja Slovenije do leta 2020. V dokumentu so opredeljena štiri prioritetna področja: konkurenčno gospodarstvo, znanje in zaposlovanje, zeleno življenjsko okolje in vključujoča družba.

Povezava na strategijo razvoja Slovenije.

Strategija pametne specializacije (SPS)

SPS predstavlja strateški dokument, s pomočjo katerega želi Slovenija osredotočiti vlaganja razvojnih sredstev v raziskave, razvoj in inovacije - na področja, ki bodo prinesla največje učinke na gospodarstvo.

Povezava na Strategijo pametne specializacije.

Partnerski sporazum med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo (PS)

PS predstavlja pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo, ki bo opredeljevala način izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v Sloveniji.

PS je bil poslan Evropski komisiji aprila 2014 in ta je podala pripombe nanj v začetku meseca junija 2014. Na tej osnovi je Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravila dopolnitve. Sveta Kohezijske regije Zahodne in Vzhodne Slovenije sta na tako dopolnjen dokument podala soglasje. Po potrditvi na Vladi Republike Slovenije konec julija 2014 je bil dokument posredovan Evropski komisiji. 

Povezava na Partnerski sporazum.

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP)

OP je izvedbeni dokument v katerem so podrobneje predstavljene prednostne osi s prednostnimi naložbami, v katere do Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike.

Maja 2014 je bil Operativni program poslan v pregled Evropski komisiji, odziv nanj je Republika Slovenija  prejela v začetku avgusta. Po časovnici Službe vlade RS  za razvoj in evropsko kohezijsko politiko  naj bi bil Operativni program dopolnjen do konca septembra 2014. 

Povezava na Operativni program.