print

RRP 2007-2013
Razvojni dokumenti Severne Primorske (Goriške statistične regije) za programsko obdobje 2007 – 2013 in izvajanje regionalnega razvojnega programa so bili potrjeni dne 15.12.2006 na seji sveta regije Severne Primorske (Goriške statistićne regije). V nadaljevanju predstavljamo dokumente sprejete na seji:

Strateski del (1).pdf
Seznam projektov dopolnjen.doc
Programski del.pdf
Priloga 3, Regija v številkah.doc
Priloga 4, Zbirna tabela indikativnih financnih prioritet, programov in ukrepov.xls