print

POTI MIRU - Dediščina prve svetovne vojne (LAS sodelovanja ESRR)

Dolino Soče, Vipavsko dolino, Goriška in Kras, Idrijsko-cerkljansko ter Gorenjsko je pred 100 leti mno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Dolina Soče je predstavljala prvo frontno črto, ostala območja pa zaledje soške fronte. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin (kaverne, jarki, spomeniki, obeležja, ostanki ozkotirnih železnic, vojaških taborov, bolnišnic), ki predstavljajo pomembno dediščino slovenske in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte na nekdanji frontni črti je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi in drugimi posebnostmi doline Soče povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. Spodbuja vrednoto miru in priložnosti za skupni razvoj zgodovinskega turizma. Na glavno traso Poti miru je bila v letu  2015  že  navezana pot, imenovana oskrbovalno zaledje za  krnsko  bojišče, katera  se  iz Bohinja preko Komne in Krna navezuje na pot miru v Zgornjem Posočju. V Vipavski dolini pa so točkovno označena vojaška pokopališča.

V okviru te operacije želimo vse že izvedene aktivnosti v preteklih letih nadgraditi in vanjo vključiti turistične vodnike, ponudnike in predstavnike ranljivih skupin ter na Pot miru navezati z informatiko, promocijo in izobraževanjem območja zaledja soške fronte, saj so predstavljala pomembna oskrbovalna in sanitetna središča za delovanje same fronte.


Za promocijo in prepoznavnost območja se izvede spletno promocijo, nabavi promocijsko- izobraževalni material in izvede izobraževalne delavnice v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih skupin in turistične vodnike ter ponudnike, da se jim približa ter predstavi pomen dediščine prve svetovne vojne.


Zato da bomo povezali urbana naselja vseh sodelujočih LAS-ov s soško frontno linijo, bo izdelana obširna strokovna študija o dediščini soške fronte v podobi Poti miru. Študija bo zajemala dokumentarni prikaz posamezna urbana središča na območju LAS-a iz časa 1. Svetovne vojne na Soški fronti in njenem zaledju. Zunanji strokovni pripravljavec študije, izbran na osnovi strokovnosti, je Fundacija Poti miru v Posočju. Strokovnjaki bodo zbirali, pripravljali, urejali in oblikovali zgodovinske vsebine dediščine Soške fronte, ki bodo vključene v študijo. Vključene bodo primerna slikovna gradiva, s spremljajočimi oppisi in teksti, ki bodo primerni za tisk. Predvideno je tudi da študija vključuje kratke prevode v več tujih jezikov (angleški, nemški, italijanski jezik). Na območju LAS V objemu sonca v študijo vključujemo opise identificiranih urbanih območij: Dobrovo, Šempeter pri Gorici in Miren, Renče in naselje Trnovo.

Cilji: V okviru projekta LAS sodelovanja, bo na območju našega LAS-a doseženi cilji :

-          Seznanitev in dodatno usposobiti lokalne ponudnike (turistične vodnike) na temo Soške fronte in vojaške sanitete.

-          Promocija teme Soške fronte in vojaške sanitete med mladimi in na spletu

-          Izdelana študija z vsebinami namenjenimi ureditvi in ponovna vzpostavitev info-točk v urbanih naseljih na območju LAS V objemu sonca.