print

SUBTRACT

SUBTRACT logo

Predstavitev projekta

Centre ponovne uporabe običajno upravljajo mala in srednja podjetja, pogosto socialna podjetja, ki prejemajo, pripravljajo na ponovno uporabo in distribuirajo blago, ki podaljša življenjsko dobo izdelka, s pomembnimi socialnimi in okoljskimi koristmi ter spodbuja krožno gospodarstvo. So močno sredstvo za spodbujanje kakovostne rasti, pomagajo pri razvoju človeškega kapitala in krepitvi socialne kohezije. Za izpolnitev te misije morajo centri za ponovno uporabo imeti ekonomsko trajnosten poslovni model. SUBTRACT se bo osredotočil na faze po zagonu in spreminjanju, da bodo centri za ponovno uporabo postali učinkoviti in trajni, tj. da bo zagotovljen stalni tok dohodnih in odhodnih izdelkov, pripravljenih za ponovno uporabo, da bodo imeli centri za ponovno uporabo profesionalno vodenje, primerno finančno strategijo in privlačno podobo za uporabnike.Cilji projekta SUBTRACT

Z raziskavami znanja in izmenjavo izkušenj bo projekt razvil: 

- smernice o tem, kako razviti polni potencial centrov za ponovno uporabo in jih narediti konkurenčne;

- Navodila organom upravljanja ESRR in drugim oblikovalcem politik o tem, kako oceniti in upravljati centre za ponovno uporabo na svojem ozemlju;

- poslovna načela in modele, ki bodo pomagali akterjem v verigi ponovne uporabe (regionalne in lokalne vlade, organi za ravnanje z odpadki, nevladne organizacije, socialna podjetja) pri učinkovitem sodelovanju in krepitvi omrežij;

- ukrepi, ki preprečujejo nastajanje odpadkov in priprave na dejavnosti ponovne uporabe ter spodbujajo prispevke državljanov;

- Učinkovite strategije ozaveščanja in modele kampanj za spodbujanje ponudbe in povpraševanja po izdelkih za večkratno uporabo ter jih narediti privlačne in zaželene.

 Informacije o projektu

Program: Interreg Europe


Projektni partnerji:


Umbrian Regional Waste and Water Agency (IT)


Regional Development Agency of Northern Primorska ltd. Nova Gorica (SI)


Waste Agency of Catalonia (ES)


VAKIN (Water and waste competence in the north) (SE)


Metropolitan area Reuse Center ltd (FI)


Styrian Provincial Government, Department 14 - Water Management, Resources and Sustainability (AT)


Re-use and Recycling European Union Social Enterprises (RREUSE) (BE)


EU Emblem+ERDF

ERDF Financiranje: € 1,17 M     

                      

Trajanje: 42 mesecev (01/08/2019 – 31/01/2023)


Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/subtract/


Družbena omrežja: FacebookTwitter


Kontakt: #EM#6a60716e6d6b6729666061626f4d7c7d713c61633a667f#EM#