print

O projektu
Projekt Poslovna partnerstva zasnovana na učenju s pomočjo delovne prakse in pripravništev odgovarja na izkazane potrebe v okolju Goriške regije in Satakunta regiji na Finskem, v katerih delujeta ponudnika poklicnega izobraževanja Šolski center Nova Gorica in Sataedu. Globalizacija, tehnološki napredek, digitalizacija in kompleksne interakcije vodijo v potrebe po raznolikosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Naraščajo razlike med potrebami na trgu dela in ponudbo mlade delovne sile, ki se sooča s pomanjkanjem praktičnih delovnih izkušenj. Podjetja začenjajo delovati kot strateški vlagatelji v človeški kapital in želijo imeti neposredno vlogo pri soustvarjanju kvalificirane delovne sile, ki bi ustrezala njihovim potrebam. Rešitev nasproti veliki brezposelnosti mladih je krepitev povezav med delodajalci, ponudniki izobraževanja ter mladimi, z namenom ustvarjanja znanja in veščin, ki vodijo do začetnih delovnih mest v sektorjih rasti. Projekt RAY želi mladim ponuditi primerna in zanimiva delovna mesta, ki jih bodo spodbudila k ustvarjanju življenja v regiji in tako vstopiti v vlogo aktivnega prebivalstva v lokalnem družbenem okolju.

Projekt stremi k ustvarjanju zanesljivih, trajnih povezav med partnerji na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v avtomobilskem in avtomatizacijskem sektorju za načrtovanje in razvoj človeških virov. Podpira vizijo vseh partnerjev, ki delujejo z namenom ustvarjanja kvalificirane kadrovske podpore podjetjem v regiji Nova Gorica in Satakunta ter zmanjševanja brezposelnosti mladih in neusklajenosti znanj. Mladim želijo omogočiti razvoj svojega potenciala in povezovanje s strokovnjaki in trenerji. Namen je v izobraževalne in delovne procese integrirati stalne dejavnosti za izmenjavo strokovnega znanja ter spretnosti med učitelji in strokovnjaki za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Rezultat projekta je inovativen model WBL/APP in model poklicnega izobraževanja učiteljev v podjetju z jasno opredelitvijo vlog in odgovornosti partnerjev in ciljev, ki bodo vključeni v izobraževalne ter delovne procese v šolah in podjetjih. Drugi projektni rezultati so poročila o obstoječih partnerstvih za VET, o prihajajočih trendih dela, identifikacija potreb in zahtev avtomobilskega in avtomatizacijskega sektorja v Goriški in Satakunta regiji, ustvarjanje pilotnih modelov, vodnikov za ciljne skupine za implementacijo novih modelov, materiala za e-učenje in interaktivne platforme s kanali socialnih omrežij. 

Vodilni projektni partner projekta je Šolski center Nova Gorica s 6 partnerji: Mahle Letrika d.o.o. (Slovenija), RRA Severne Primorske d.o.o., Nova Gorica (Slovenija), Center RS za poklicno izobraževanje (Slovenija) Satakunnan kouluskuntayhtyma, Sataedu (Finska), Prizztech L.t.d. (Finska) in Moeve aps (Danska). Ciljne skupine projekta zajemajo študente in učitelje VET, organizatorje WBL, karierne svetovalce, vodstvo Sataeduja in Šolskega centra Nova Gorica, vodje usposabljanja, kadrovsko osebje, razvijalce in inovatorje ter vodstvo podjetja Mahle in Prizztech. 

Projekt financira Evropska unija (80% sredstev), 20% sredstev je lastnih.