print

REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA
Operacija REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.
Sredstva za štipendije so v okviru navedenega programa zagotovljena do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015; razpoložljivost sredstev po tem obdobju bo opredeljena v programskem dokumentu za naslednje finančno obdobje.
Delodajalci bodo dejansko vključeni v RŠS, ko bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovilo sredstva za njeno izvajanje.
Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov v sledečem razmerju: 
- sredstev Evropskega socialnega sklada1, (v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov delodajalca, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, skladno s 37. členom Zakona o štipendiranju), 
- sredstev občin (v višini največ do 25 % dodeljene kadrovske štipendije), 
- sredstev delodajalcev (v višini od 25 % do 50 % dodeljene kadrovske štipendije).

Obveščamo vas, da smo 29.3.2013 objavili Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2013/2014.

- JAVNI POZIV delodajalcem za vstop v RŠS 2013/201

- PRIJAVA – JAVNI POZIV