print

SEE ME IN

Osrednja ideja projekta “SEE ME IN” je okrepiti integracijo migrantov v Centralni Evropi, predvsem preko zagotavljanja finančno varnih in neodvisnih podjetjih, ki jih vodijo migranti ter spodbuditi socialne inovacije v mestnih središčih. Migranti predstavljajo pomembno skupino podjetnikov, a se lahko pri svojem delovanju soočajo s specifičnimi pravnimi, kulturnimi in jezikovnimi ovirami. Zato je osrednji cilj projekta promovirati podjetja, ki jih vodijo migranti ter prispevati k njihovi večji odgovornosti in konkurenčnosti na trgu. Ena od pomembnih dimenzij projekta je tudi okrepljena družbena kohezija.

Z namenom doseganja omenjenih ciljev, bodo projektni partnerji izvedli sledeče aktivnosti:

·         analiza konteksta, ki bo okrepila znanje o podjetništvu med migranti;

·         oblikovanje spodbudnega okolja, ki bo prispevalo k rasti podjetništva med migranti;

·         pilotni projekt na podlagi katerega se bo ocenila podpora tovrstnim podjetjem;

·         podpora razvoju “B2B” dimenzije med migrantskimi kot tudi ostalimi podjetji;

Kot visokošolska in raziskovalna institucija, bo FUDŠ odgovorna za koordinacijo t.i. Delovnega paketa 1, ki vključuje analizo konteksta. Te aktivnosti bodo vključevale: identifikacijo obstoječih podjetij (osrednji sektorji, število zaposlenih itd.); analiza potreb po usposabljanjih ter analiza sposobnosti mreženja in integracije.

Več o projektu in aktualno dogajanje: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SEE-ME-IN.html