print

Predstavitev
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je bila ustanovljena z namenom združiti vse lokalne, regijske in državne potenciale ter realizirati razvojne projekte, financirane tako iz domačih kot tudi iz mednarodnih virov. Njena naloga je, da v svojem okolju prepozna potrebe gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega področja ter spodbuja razvoj regije.


Predstavitev RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Naslov:Kromberk, Cesta 25. junija 1F
5000 Nova Gorica
Slovenija 
Kako do nas: zemljevid
Telefon: zaposleni

E-pošta: #EM#7273632d777546757a6827787c237d66#EM#
Matična št.: 1461974000
Davčna št.: 95877835
Transakcijski račun: SI56 1910 0001 1270 969 DBS d.d. Poslovalnica Nova Gorica


Ustanovitelji RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica so:
Poslanstvo RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je:

  • spodbujati celovit razvoj na gospodarskem, socialnem, okolje-varstvenem in prostorskem področju v Goriški statistični regiji,
  • pripravljati in uresničevati regionalni razvojni program ter druge skupne razvojne programe,
  • svetovati in pospeševati razvoj na področju inovacij in tehnološki razvoj,
  • podpirati lokalno podjetništvo in oblikovati sodobno gospodarsko infrastrukturo,
  • pridobivati domače in tuje vire financiranja,
  • biti prijazna in koristna agencija za vse subjekte v regiji ter pospeševati regionalni razvoj tako v Sloveniji kot tudi med državami članicami Evropske unije in pristopnimi članicami,
  • s svojo dejavnostjo zboljšati življenjsko raven vseh, ki živijo na severnem Primorskem.