print

Poslanstvo

Poslanstvo RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je:

  • spodbujati celovit razvoj na gospodarskem, socialnem, okolje-varstvenem in prostorskem področju v Goriški statistični regiji,
  • pripravljati in uresničevati regionalni razvojni program ter druge skupne razvojne programe,
  • svetovati in pospeševati razvoj na področju inovacij in tehnološki razvoj,
  • podpirati lokalno podjetništvo in oblikovati sodobno gospodarsko infrastrukturo,
  • pridobivati domače in tuje vire financiranja,
  • biti prijazna in koristna agencija za vse subjekte v regiji ter pospeševati regionalni razvoj tako v Sloveniji kot tudi med državami članicami Evropske unije in pristopnimi članicami
  • s svojo dejavnostjo izboljšati življenjsko raven vseh, ki živijo na severnem Primorskem.