print

Zaposleni

UPRAVA

Direktor: Črtomir Špacapan

 

PODROČJE GOSPODARSTVA IN REGIONALNI RAZVOJ :

Nataša Jakopič

Amelija Skomina

 

PODROČJE RAZVOJA PODEŽELJA IN LOKALNI RAZVOJ :

Fabijana Medvešček

 

MEDNARODNI IN NACIONALNI PROJEKTI :

Silva Knez

Greti Manfreda

Jasmina Nikić

Aleš Bajec

Maruša Kuštrin

Nataša Orel