print

O projektu
Innovation cartellini BEGIN
BEGIN oblikuje modele za ustvarjanje in upravljanje socialnih start-upov, ki so namenjeni vključevanju socialno ogroženih skupin. Ogrožene skupine – brezposelni, ženske, mladi, priseljenci, invalidi, nekdanji obsojenci, nekdanji odvisniki od drog – predstavljajo velik odstotek prebivalstva v državah, vključenih v projekt. Modeli bodo prenosljivi iz bolj inovativnih in izkušenih regij tudi v manj razvite regije in v regije, ki niso vključene v projekt. 

Inovativna prednost in glavni cilj projekta BEGIN je ustvarjanje orodij za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih start-upov, ki so aktivni na okoljevarstvenem področju. Socialni start-upi vključujejo socialno delo in zaposlovanje socialno ogroženih skupin. Le-to prispeva k izboljšanju okolja, kar je prednost tako za državljane kot tudi za turiste.

Neposredni projektni upravičenci bodo udeleženci in posredniki socialnih start-upov, posredni projektni upravičenci pa so potencialni start-upi, težje zaposljive osebe, zaposleni v socialnih start-upih, centri za raziskovanje in inovacije, centri za usposabljanje in agencije za zaposlovanje, kot tudi javne uprave udeleženih držav. 

Glavni rezultat projekta je Mednarodna strategija za podporo socialnim start-upomZasnovana bo na desetih lokalno-regionalnih strategijah, ki bodo izvedene na projektnem območju.

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je v projektu BEGIN vodilni partner.
V projekt je vključenih še 9 partnerjev (3 iz Italije, 1 s Hrvaške, 1 iz Albanije, 1 iz Črne Gore, 1 iz Srbije, 1 iz Bosne in Hercegovine, 1 iz Grčije). 

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR 85%).