print

TANGRAM

TANGRAM


RRA severne Primorske d.o.o. je projektni partner v projektu TANGRAM, ki je sofinanciran iz programa Interreg Adrion Programme.


TANGRAM podpira model razvoja trajnostnega turizma z nadgradnjo in promocijo parkov in mestnih vrtov, kot dela kulturnih in naravnih virov vključenih v turistično ponudbo. Projekt temelji na skupno razvitih metodoloških orodjih in naprednejšem sistemu upravljanja z vključevanjem javnih in zasebnih subjektov na celotnem Adrion območju.


Trajanje: 1.2.2020 – 31.7.2022
Skupni budget: 1.096.729,00 eur
Delež RRA: 170.370,00 eur (85% financiranje), lastni delež: 25.555,50 eur.


Partnerji:
  1. Občina Monza (IT)
  2. DELTA 2000 Consortium Company (IT)
  3. Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (SI)
  4. Tourizem Bohinj (SI)
  5. Združenje za ohranjanje narave in okolja ter trajnostni razvoj Argonauta (HR)
  6. Razvojna agencija Evia (EL)
  7. Proactive (RS)
  8. Regijska agencija za socio-ekonomski razvoj, Banat (RS)
  9. Turistična skupnost Banja Luka (BH)
  10. Univerza v Vlori “Ismail Qemali” (AL)
 
Glavni cilj projekta je promocija turistične blagovne znamke (ADRION) s poudarkom na inovativnem sistemu upravljanja, kjer bodo v turistično ponudbo vključeni tudi parki in mestni vrtovi, kot dodana vrednost obstoječemu turizmu. Gre za to, da se v turistično ponudbo doda manjša območja, ki imajo turistični potencial.


Cilj projekta je mednarodni turistični produkt TANGRAM Route, torej zemljevid, ki bo na ADRION območju povezal parke in vrtove in jih promoviral kot del turistične ponudbe območja.


Glavne aktivnosti, ki bodo izvedene v teku trajanja projekta:
-        Vzpostavitev TANGRAM mednarodne mreže sodelovanja
-        Izdelava Benchmaking strategije
-        Skupni akcijski načrt
-        Pilotni primeri v vsaki partnerski državi


Poleg tega bo za turistično ponudbo v okviru projekta TANGRAM (pilotni parki in vrtovi) zakupljen tudi prostor v turistični aplikaciji NEXTO.